Termeni și condiții

..Vă rugăm să citiți cu atenție politica de confidențialitate înainte de a utiliza situl nostru.

 

 

 

 

Acest site este proprietatea STRUCTURAL EUROTRAINING SRL. cu sediul social în București, Strada Mitropolitul Andrei Șaguna 87. Utilizând acest site sunteți de acord în totalitate cu acești Termeni și Condiții. Acest site este un site cu caracter informativ.
Proprietatea asupra conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile, sunt în proprietatea și sub dreptul de autor al STRUCTURAL EUROTRAINING SRL. sau al altora cu toate drepturile rezervate, cu excepția cazului în care nu este altfel specificat.

 

Drepturile utilizatorului

 

Utilizatorul set.edu.eu are dreptul să vizualizeze site-ul pe monitorului computerului sau al device-ul său ( mobil, tabletă, etc) , să tipărească părți ale conținutului site-ului pe suport de hârtie și să salveze pagini în format electronic, dar doar în scopuri personale, non-comerciale.

 

Obligațiile utilizatorului set.edu.eu :

 

Sunteți de acord accesând acest site să respectați următoarele obligații incluzând (fără a se limita) :

Aveți vârsta peste 18 ani și capacitatea legală de a iniția acțiuni juridice.
Garantarea veridicității datelor furnizate despre dumneavoastră sau membrii familiei dumneavoastră
Interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii.
Obligativitatea de a nu altera, copia, transmite, distribui, vinde, afișa, licenția sau reproduce conținutul site-ului, cu excepția utilizării în scop personal și necomercial a unei singure copii a informației conținută în site
Utilizatorul set.edu.eu nu are dreptul să folosească (în formă existentă sau modificată) în scop comercial conținutul site-ului.

Solicitările privind republicarea sau redistribuirea de conținut vor fi adresate către STRUCTURAL EUROTRAINING SRL la adresa: contact@set.edu.eu.

 

Exonerarea de răspundere

 

Utilizarea acestui site se face pe propria răspundere. STRUCTURAL EUROTRAINING SRL. și oricare dintre partenerii săi sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea acestui site nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. STRUCTURAL EUROTRAINING SRL. nu își asumă nici o responsabilitate pentru nici o daună sau viruși cibernetici care ar putea să infecteze computerul dumneavoastră sau alte device-uri  (telefon, tabletă, etc) ale dumneavoastră în urma accesării sau utilizării acestui site, respectiv descărcării oricărui material, informații, texte, imagini de pe acest site.

 

Modificări în termenii și condițiile de utilizare

 

STRUCTURAL EUROTRAINING SRL poate aduce modificări termenilor și condițiilor de utilizare, fără a anunța acest lucru anterior în conținutul site-ului. Vă rugăm, deci, să recitiți termenii și condițiile de utilizare de fiecare dată când accesați sau utilizați acest site. Utilizarea site-ului de către dumneavoastră, ulterior modificării acestor termeni, constituie acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor modificate.

Aceste reguli sunt în conformitate cu legislația română în vigoare. Încălcarea prevederilor acestui document constituie o violare a drepturilor STRUCTURAL EUROTRAINING SRL și poate atrage răspundere civilă, contravențională sau după caz, penală a persoanei în culpă. Conflictele apărute în legătură cu termenii de utilizare ai site-ului vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești.

Acest site poate conține link-uri către diverse site-uri. Atunci când accesați aceste site-uri, vă aflați implicit în afara site-ului set.edu.eu și aveți obligația de a respecta termenii și condițiile de utilizare ale noilor site-uri accesate.

Calitatea noastră, performanța voastră!

TEL: 0755 159 959
13 Septembrie 103 

Structural Eurotraining
Calitatea noastră, performanța voastră!

Orar: LUNI-VINERI
9AM - 5PM