Specialist în Control Intern Managerial

Absolventii cursului vor dobandi competentele necesare implementarii cu succes a sistemului de control intern. ...

Curs Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM)

Conform Legii 234/2010, neîndeplinirea de către ordonatorul de credite a obligației de a elabora și prezenta raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial, se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei”, sancțiune aplicată pe persoană fizică!

Dacă vă doriți CALITATE, obținerea de competențe și nu doar o Diplomă, vă invităm la cursul nostru! 


Informații importante pentru dumneavoastră:

Conform prevederilor legale (OUG 119/1999 și OSGG nr. 400/12.06.2015), NR.600/2018,ORDIN nr. 1.054 din 8 octombrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice, responsabilii cu implementarea SCMI sunt:

– Conducătorii instituțiilor;
– Responsabilul Structurii de implementare a SCIM;
– Membrii Structurii de implementare a SCIM;
– Conducătorii compartimentelor componente ale instituției publice;
– Restul angajaților.
Managerul general /ordonatorul de credite, precum și celelalte persoane care
ocupă o funcţie de conducere în instituția publică, sunt responsabile pentru
definirea, proiectarea, implementarea și perfecționarea continuă a sistemului de control intern.
Specialist în Control Intern Managerial

Cui se adreseaza:

– Ordonatorilor de credite principali, secundari și terțiari de la nivel local și central. Aceștia au obligația implementării sistemului de control intern în instituțiile proprii, în conformitate cu OSGG 600/2018.

– Membrilor Comisiei de implementare, coordonare si Îndrumare metodologică a implementării SCIM.

– Angajaților din sistemul public cu responsabilități de întocmire și respectare proceduri conforme cu prevederile Ordinul OSGG 600/2018

– Tuturor celor care doresc să își însușească metode și tehnici de dezvoltare instituțională.

Cuprinsul cursului:

• Ziua 1 –Sistemului de Control Intern: obligațiile legislative, responsabili, etape în implementare, proceduri.

1.1 Ce este SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL (SCIM)? Baza legislativă a sistemului de control intern managerial.

1.2 Consecințele neimplementării SCIM în instituțiile publice.

Persoanele responsabile de implementarea sistemului de control intern managerial.

1.3 Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și/sau dezvoltării SCIM: organizare, atribuții, documente întocmite;

1.4 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;

Etapele cronologice în implementarea SCIM.

1.5 Implementarea practică a celor 16 standarde ale controlului intern managerial, conform cerințelor OSGG 600/2018 și ale Curții de Conturi.

• Ziua 2 – Aplicații practice: proceduri, funcții sensibile, obiective, riscuri

2.1 Inventarierea activităților procedurabile. Etapele elaborării unei proceduri operaționale.

2.2 Identificarea funcțiilor sensibile și stabilirea măsurilor de minimizare a riscurilor prezentate de acestea.

2.3 Stabilirea obiectivelor generale și specifice (conform grilei SMART).

2.4 Managementul riscurilor: identificarea riscurilor inerente; măsurarea nivelului de risc inerent; stabilirea acțiunilor necesare pentru minimizarea riscurilor; măsurarea nivelului de risc rezidual.

2.5 Analiza documentelor solicitate în cadrul auditurile interne si externe cu privire la SCIM (Macheta 4). 

• Ziua 3 – Aplicații practice și examinare

3.1 Autoevaluarea instituțională anuală

3.2 Întocmirea raportului semestrial

3.3 Întocmirea situației sintetice și a situației centralizatoare

3.4 Elaboarea Raportului anual asupra stadiului implementării SCIM

3.5 Examinarea finală

Evaluarea programului/stagiului de formare

Examenul:

– Proba teoretică: test grilă – evaluarea cunoștințelor teoretice

– Proba practică: proiect- raportul semestrial și cel anual asupra stadiului implementării SCIM în instituția dumneavoastră

Documente necesare înscrierii la curs:

• Copie carte de identitate

• Copie certificat de casatorie (daca numele din CI este diferit de cel din diplomă)

Vă oferim:

– Suport de curs, plus materiale suplimentare, necesare aprofundării cursului, consultanță în dezvoltarea ulterioară

– Coffee break

– Posibilități de parteneriat

– Posibilitatea de a participa la curs în zona în care locuiți

– Workshopuri de specialitate și complementare, la cerere

Cursul se desfășoară în varianta online și în sală.

Detalii:

Tel: 0755159959 (09-18, luni-vineri)

Mail: contact@set.edu.eu

Formular înscriere: https://xy1xetocv9l.typeform.com/to/Unu8I3GO?typeform-source=set.edu.eu

Cursul  se desfasoara in varianta online si in sala.

Detalii si informatii: STRUCTURAL EuroTRAINING SRL, 0755159959, contact@set.edu.eu

[et_pb_testify _builder_version=”3.0.47″ global_colors_info=”{}”][/et_pb_testify]

Warning: Undefined array key "orderBy" in /home/setedu/public_html/wp-content/plugins/expand-divi/inc/widgets/ExpandDiviRecentPostsWidget.php on line 39

Warning: Undefined array key "order" in /home/setedu/public_html/wp-content/plugins/expand-divi/inc/widgets/ExpandDiviRecentPostsWidget.php on line 40

Valoare

Creștem valoarea fiecăruia proporțional cu educația și formarea

P

Parteneriat

Parteneriate, mai mult decat clasice contracte

Calitate

Calitatea este cea care face diferența în piața formării

+

Respect

Respectul pentru educație și respectul reciproc avantajos

NE PASĂ DE

Succesul Tău

Succesul tău este și succesul nostru! Nu avem o formulă secretă a succesului, dar oferim calitate în formare, valoarea trainerilor și a trainingurilor, empatie și prietenie, o echipă care face diferența! Primim feedbackuri și recomandări care dau valoare eforturilor noastre.

Abonare la Newsletter

Calitatea noastră, performanța voastră!

TEL: 0755 159 959
13 Septembrie 103 

Structural Eurotraining
Calitatea noastră, performanța voastră!

Orar: LUNI-VINERI
9AM - 5PM