Curs Expert în egalitatea de șanse

Absolventii primesc Certificatul CAFFPA de Expert in egalitatea de sanse si dreptul de a lucra… ...

Autorizat de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților (CAFFPA)

COD COR 242230

Dacă vă doriți CALITATE, obținerea de competențe și nu doar o Diplomă, vă invităm la cursul nostru! 


Informații:

Șanse/oportunitați egale – tratament corect, nu tratament egal!

Conform Legii 202/2002, republicată, Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, civile și militare, cu un numar de peste 50 de angajați, precum și companiile private cu un numar de peste 50 de angajați au posibilitatea să identifice un angajat căruia să îi repartizeze, prin fișa postului, atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați. În limita bugetului existent pentru cheltuieli salariale, angajatorul poate opta pentru angajarea unui expert/tehnician în egalitate de șanse.

Absolvenții cursului, în urma examenului, primesc Certificatul CAFFPA de Expert în egalitatea de șanse(cod COR 242230), acesta oferindu-le dreptul de a lucra ca Expert în egalitatea de șanse, prin Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației.

Certificatul/ Diploma de absolvire este însoțit de un Supliment Descriptiv, ambele fiind recunoscute în toată U.E. Ambele documente sunt utile pentru cei care doresc să se angajeze ca Expert în egalitatea de șanse, în orice instituție de stat sau privată.

 

Preț

1400 lei

Curs Expert în egalitatea de șanse

Competențe dobândite:

1. Capacitatea de operare a conceptelor: egalitate de șanse, egalitate de gen, discriminare, intersecționalitatea, public vs. privat.

2. Capacitatea de a identifica factorii economici, politici, sociali și culturali în care se configurează relațiile de putere între bărbați și femei în variate contexte (locale, instituționale, naționale, globale).

3. Capacitatea de identificare a situațiilor și fenomenelor sociale de discriminare (directe, indirecte sau multiple), de excluziune socială, inegalități sociale precum și a sexismului, rasismului, homofobiei și a altor forme de ură și discriminare.

4. Cunoașterea principalelor repere istorice cu privire la mișcările sociale pentru drepturile femeilor și identifică soluții și măsuri reparatorii pentru sprijinirea egalității de șanse.

5. Însușirea obiectivului de promovare a egalității de șanse.

6. Cunoașterea și aplicarea cadrului instituțional și legislativ la nivel internațional, la nivelul Uniunii Europene și la nivel național cu privire la egalitatea de gen și egalitatea de șanse.

7. Aplicarea și respectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați, conform legii.

8. Capacitatea de comparare și analiză critică a politicilor și legislației de la nivel european și național cu privire la egalitatea de gen.

9. Acordarea de consultanță și formularea de recomandări în vedere aplicării prevederilor legislative naționale și comunitare în domeniul egalității de șanse.

10. Cunoașterea conceptelor de bază din aria politicilor publice și capacitatea de analiză critică a activităților/ procedurilor/ politicilor de la nivel organizațional precum și identificarea/ prevenirea / gestionarea și remedierea riscurilor cu privire la încălcarea principiului egalității de șanse.

11. Înțelegerea și aplicarea conceptului de gender mainstreaming (abordarea integratoare a genului) şi a felului în care el este/poate fi integrat în politicile publice europene şi naționale.

12. Aplicarea și utilizarea instrumentelor oferite de abordarea integratoare a genului în politicile publice (indicatori de gen, bugetare de gen, impact de gen etc.). Capacitatea de analiză și monitorizare a activităților instituției din perspectiva de gen. Colectarea de date dezagregate cu rolul de a identifica măsuri de creștere a nivelului egalității de gen.

13. Formularea/implementarea/ monitorizarea și evaluarea de măsuri/ politici/ recomandări la nivel organizațional care să asigure respectarea și aplicarea principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați.

14. Elaborarea și monitorizarea planurilor de acțiune privind principiului egalității de șanse între femei şi bărbați, inclusiv politică anti-hărțuire, procedură internă de depunere a plângerilor, strategie de egalitate, diversitate și incluziune.

15. Înțelegerea și aplicarea principiului intersecționalități, în combaterea discriminării. Asigurarea principiului intersecționalități transversal în planurile de acțiune privind combaterea discriminării.

16. Elaborarea și monitorizarea unui plan pentru o comunicare sensibilă la gen, non-sexistă și non-rasistă.

17. Cunoașterea și operarea conceptelor din sfera violenței de gen, capacitatea de recunoaștere a formelor de violență de gen.

18. Cunoașterea și aplicarea cadrului legal, instituțional și de politici din aria prevenirii și combaterii violenței domestice. Capacitatea de a dezvolta rețele profesionale și colabora cu organe abilitate pentru implementare ordin de protecție, ordin de restricție, facilitare accesului la servicii, aplică legislația în vigoare.

19. Capacitatea de dezvoltare și implementare de măsuri de prevenție, intervenție și monitorizare, cu privire la violența de gen, inclusiv servicii de sprijin.

Documente necesare la înscriere:

  • Copie CI
  • Copie diplomă studii (studii superioare, cu diploma de licență), minim 3 ani vechime în muncă sau în voluntariat
  • Copie certificat de naștere
  • Copie certificat casatorie (dacă numele din CI este diferit de cel din diplomă)

Cursul se desfășoară în varianta online sau în sală.

Detalii și informații:

Tel: 0755159959 (09-18, luni-vineri)

Mail: contact@set.edu.eu

Formular înscrieri: https://xy1xetocv9l.typeform.com/to/Unu8I3GO?typeform-source=set.edu.eu 

Cursul  se desfasoara in varianta online sau in sala.

Detalii si informatii: STRUCTURAL EuroTRAINING SRL, 0755159959, contact@set.edu.eu

[et_pb_testify _builder_version=”3.0.47″ global_colors_info=”{}” _i=”0″ _address=”4.0.0.0″ /]

Warning: Undefined array key "orderBy" in /home/setedu/public_html/wp-content/plugins/expand-divi/inc/widgets/ExpandDiviRecentPostsWidget.php on line 39

Warning: Undefined array key "order" in /home/setedu/public_html/wp-content/plugins/expand-divi/inc/widgets/ExpandDiviRecentPostsWidget.php on line 40

Valoare

Creștem valoarea fiecăruia proporțional cu educația și formarea

P

Parteneriat

Parteneriate, mai mult decat clasice contracte

Calitate

Calitatea este cea care face diferența în piața formării

+

Respect

Respectul pentru educație și respectul reciproc avantajos

NE PASĂ DE

Succesul Tău

Succesul tău este și succesul nostru! Nu avem o formulă secretă a succesului, dar oferim calitate în formare, valoarea trainerilor și a trainingurilor, empatie și prietenie, o echipă care face diferența! Primim feedbackuri și recomandări care dau valoare eforturilor noastre.

Abonare la Newsletter

Calitatea noastră, performanța voastră!

TEL: 0755 159 959
13 Septembrie 103 

Structural Eurotraining
Calitatea noastră, performanța voastră!

Orar: LUNI-VINERI
9AM - 5PM